Monitor Polski

M.P.2016.116

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lutego 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) oraz art. 26 ust. 1 i 2 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje w skład Rady Polityki Pieniężnej Grażynę Marię ANCYPAROWICZ.