Monitor Polski

M.P.2016.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 4,2%.