Monitor Polski

M.P.2016.77

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta

W roku 2016, w którym przypada 190. rocznica urodzin Romualda Traugutta, wielkiego patrioty i przywódcy Powstania Styczniowego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu hołd. Jego odwaga oraz heroiczne poświęcenie dla Ojczyzny przyczyniły się do utrwalenia pragnienia wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polaków w ciągu kolejnych dziesięcioleci.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu bohaterskich czynów oraz zasług Romualda Traugutta dla dziedzictwa narodowego i światowego, upamiętnia 190. rocznicę Jego urodzin.