Monitor Polski

M.P.2016.113

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 lutego 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie;
5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarocinie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sanoku;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.