Monitor Polski

M.P.2016.90

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 lutego 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia:

w środkowej części banknotu portret króla Zygmunta I Starego w różnych odcieniach brązu, z prawej strony portretu półkolem napis: ZYGMUNT I STARY, w kolorze brązowym, powyżej napisu półkolista brązowa linia. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, w kolorze brązowym. U dołu napis: WARSZAWA / 30 MARCA 2015 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze brązowym. Na dole oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W tle napisów fragment wieńca w kolorach jasnobrązowym i ciemnożółtym, opleciony brązowo-szarą wstęgą. Z lewej strony wieńca, mikrodrukiem, prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze ciemnożółtym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 200, w kolorze ciemnobrązowym, wypełniona białym ornamentem. Z lewej strony liczby, na brzegu banknotu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, dziesięć ukośnych ciemnobrązowych linii. Z prawej strony liczby, prostopadle, jasnobrązowa linia z białym ornamentem. Z prawej strony linii, prostopadle napis: DWIEŚCIE ZŁOTYCH, w kolorze jasnobrązowym. W lewym dolnym rogu oznaczenie umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, w kształcie równoramiennego trójkąta w kolorach ciemnobrązowym i brązowym, utworzonego z podzielonych na ćwiartki wypukłych drobnych kółek. Z prawej strony prostopadłego napisu: DWIEŚCIE ZŁOTYCH oraz powyżej oznaczenia w kształcie równoramiennego trójkąta drobne kółka w kolorze pomarańczowym. Z prawej strony banknotu u góry liczba: 200, w kolorze ciemnobrązowym, obwiedziona białą linią. W jej tle wyodrębniona ciemnobrązowa płaszczyzna, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz białego ornamentu. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze ciemnobrązowym. Poniżej płaszczyzny biały owal, na jego tle elementy graficzne w kolorze brązowym (uzupełnienie elementów w kolorze szarym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu tarcza z literą S i zamieszczonym nad tarczą wizerunkiem korony, wydrukowane farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na zielony, z wzorem szachownicy wywołującym wrażenie ruchu podczas przechylania banknotu. Poniżej wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnożółtym i jasnobrązowym z białym ornamentem. Na płaszczyźnie oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym oraz, u dołu z lewej strony, napis: DEL. A. HEIDRICH SC. T. CHIPPER, w kolorze ciemnobrązowym. W tle owalu i stylizowanej tarczy fragment wieńca w kolorze białym, a na tle wyodrębnionej płaszczyzny - w kolorach ciemnożółtym i jasnobrązowym; elementy rysunku wieńca obwiedzione linią w kolorach brązowym, oliwkowym i szarym. Z prawej strony wieńca oraz powyżej płaszczyzny z liczbą: 200 i poniżej płaszczyzny z oznaczeniem serii i numeru powtarzająca się, mikrodrukiem, liczba: 200, w kolorach ciemnożółtym i jasnobrązowym. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach i elementy ozdobne - w różnych odcieniach brązu oraz w kolorach oliwkowym i ciemnożółtym

wzór
Strona odwrotna:

w środkowej części banknotu wizerunek orła z fasady kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu, z przeplecionym przez pierś inicjałem: S w sześcioboku, w kolorze ciemnobrązowym. W tle wizerunku orła, z jego lewej i prawej strony, fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu, w kolorach jasnobrązowym, oliwkowym i pomarańczowym. U góry napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach brązowym i ciemnobrązowym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodrukiem w półkolach, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, rozdzielony liniami w kolorach szarym i pomarańczowym. Na dole banknotu prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach ciemnobrązowym i brązowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 200, w kolorach ciemnobrązowym i brązowym, obwiedziona białą linią, z prawej strony napis: DWIEŚCIE / ZŁOTYCH, w kolorach brązowym i ciemnobrązowym. Nad płaszczyzną, wzdłuż krawędzi mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym i brązowym. Poniżej płaszczyzny, mikrodrukiem w półkolach, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, rozdzielony liniami w kolorach oliwkowym i pomarańczowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze pomarańczowym. Z lewej strony wizerunku orła, u góry, biały owal, na jego tle elementy graficzne w kolorze szarym (uzupełnienie elementów w kolorze brązowym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. W tle owalu oraz z lewej strony wizerunku dziedzińca kompozycja linii giloszowych w kolorach oliwkowym i pomarańczowym, układających się w liczby: 200. Z lewej strony, na tle wizerunku dziedzińca, drobne kółka w kolorze pomarańczowym. Powyżej wizerunku dziedzińca ozdobna wstęga giloszowa w kolorach szarym, pomarańczowym i jasnobrązowym. Z prawej strony wizerunku orła, u dołu, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach brązowym i ciemnobrązowym. Z prawej strony wizerunku dziedzińca kompozycja linii giloszowych w kolorach oliwkowym i pomarańczowym, układających się w liczby: 200. Z prawej strony banknotu ornament, wydrukowany farbą opalizującą, w kolorze złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia. Powyżej wizerunku dziedzińca ozdobna wstęga giloszowa w kolorach pomarańczowym, jasnobrązowym, oliwkowym i szarym. U góry, z lewej i prawej strony wizerunku orła, kompozycja linii giloszowych w kolorze pomarańczowym, układających się we fragmenty liczby: 200. W prawym górnym rogu fragment giloszowej wstęgi w kolorach oliwkowym, szarym i jasnobrązowym. Na tle giloszowej wstęgi ozdobny wzór i liczba: 200, wypełniona białym ornamentem, wydrukowane farbą w kolorze złotym. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze szarym i wypełnione liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym

wzór
Kolory zasadniczeróżne odcienie brązowego, pomarańczowy, ciemnożółty, oliwkowy, szary
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

kwadrat z napisem: 200 / ZŁ, z lewej strony portretu - w kolorze zielonym; fragmenty wieńca z prawej strony oraz owal i elementy graficzne na jego tle - w kolorze pomarańczowym; fragmenty giloszowego tła z prawej strony portretu oraz wyodrębniona płaszczyzna w dolnej części - w kolorze żółtym; numeracja w lewej części banknotu - w kolorze czerwonym.

Strona odwrotna:

fragmenty dziedzińca z lewej strony banknotu oraz wstęgi giloszowej w górnych rogach banknotu - w kolorze pomarańczowym; fragmenty wstęgi giloszowej, w środkowej części, powyżej wizerunku dziedzińca, półkoliste linie oraz fragmenty linii giloszowych powyżej i poniżej wizerunku orła oraz z prawej strony wizerunku dziedzińca - w kolorze żółtym

Papierkolorbiały
znak wodnyportret króla Zygmunta I Starego i, prostopadle, liczba: 200
nitka zabezpieczającanitka w lewej części banknotu, z powtarzającą się liczbą: 200 oraz powtarzającym się, prostopadle, napisem, składającym się z oznaczenia nominału: 200 ZŁ; fragmenty nitki, widoczne na stronie przedniej, zmienne optycznie, zmieniające płynnie kolor ze złotego na zielony, z wzorem szachownicy wywołującym wrażenie ruchu podczas przechylania banknotu
Numeracjakolorczarny
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej, litery serii i cyfry numeru jednej numeracji w lewej części banknotu na dole, pod napisami: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, drugiej numeracji - w prawej części banknotu na dole, na tle wyodrębnionej płaszczyzny
Wymiary144 x 72 mm
Wielkość emisji (w sztukach)do 650 000 000
* Wizerunek nie przedstawia banknotu w skali 1:1.