Monitor Polski

M.P.2016.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3g ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).