Monitor Polski

M.P.2017.87

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3g ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 97,4 (spadek cen o 2,6%).