Monitor Polski

M.P.2016.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2015 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
- moc dawki - 67-132 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 94 nSv/h)

- Cs-137 w mleku - 0,18-1,03 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,50 Bq/dm3)

- Cs-137 w powietrzu - < 0,09-22,04 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 0,99 µBq/m3).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.