Monitor Polski

M.P.2016.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI CYFRYZACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

 Jednostki podległe:

1. Centrom Cyfrowej Administracji;

2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

II.

 Jednostki nadzorowane:

1. Centralny Ośrodek Informatyki;

2. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

3. Instytut Maszyn Matematycznych;

4. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach;

5. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie.

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).