Monitor Polski

M.P.2016.94

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 stycznia 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.