Monitor Polski

M.P.2016.122

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 544/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wyszkowski Krzysztof,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jurkowski Zdzisław Stanisław,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Socha Adam Jerzy,

pośmiertnie

4. Baranowski Zbigniew Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Barański Janusz, 6. Borowska Maria, 7. Kozioł Wojciech, 8. Kułakowski Ryszard Albert, 9. Kurek Stanisław, 10. Mroczkowska Eleonora Ewa, 11. ks. Piwowarski Ignacy, 12. Ruchlewicz Stefan, 13. Strzałkowska Jolanta Małgorzata,

pośmiertnie

14. Gizbert-Studnicki Paweł,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Burczyk Irena, 16. Tołkacz Adam Bolesław, 17. Wrona Andrzej Bogusław, 18. Zamojski Stanisław,

pośmiertnie

19. Olek Sławomir Kazimierz,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

20. Biliński Andrzej Marek.