Monitor Polski

M.P.2016.144

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 lutego 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce oznaczenie roku emisji: 2016. Z lewej strony logo obchodów 200. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego - napis: UW i prostopadle napis: 200. Z prawej strony u dołu wyodrębniona płaszczyzna; w jej górnej części poziomo hasło obchodów: Dwa stulecia / Dobry początek. W dolnej części płaszczyzny, przy krawędzi monety, napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

w centralnej części stylizowany fragment wejścia do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z wizerunkiem otwartej księgi z napisem: HINC OMNIA, z prawej strony, i z wizerunkiem godła Uniwersytetu Warszawskiego, z lewej strony. W otoku napis: 200. ROCZNICA UTWORZENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła, z lewej strony napis: 200, z prawej strony napis: ZŁ. Nad orłem półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce oznaczenie roku emisji: 2016. W dolnej części stylizowany fragment bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

u góry wizerunek godła Uniwersytetu Warszawskiego na tle pionowej wyodrębnionej płaszczyzny, w jej dolnej części fragment zwieńczenia bramy głównej uczelni. Z lewej strony stylizowany fragment architektury budynku wydziałów lingwistycznych. W otoku napis: 200. ROCZNICA UTWORZENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 2 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.