Monitor Polski

M.P.2016.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

§  1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513), powołuje w skład Rady Polityki Pieniężnej:
- Marka CHRZANOWSKIEGO
- Eugeniusza GATNARA
- Jerzego Janusza KROPIWNICKIEGO.
§  2. Kadencja powołanych członków Rady rozpoczyna się w dniu 25 stycznia 2016 r.