Monitor Polski

M.P.2016.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 166,05 zł.