Monitor Polski

M.P.2016.138

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2015 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 552/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w popularyzowaniu sportu oraz w działalności na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Zbigniew Klonowski.