Monitor Polski

M.P.2016.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna za czyn określony we wniosku złożonym w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez oskarżyciela prywatnego Bogusława Mikitę.