Monitor Polski

M.P.2016.86

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.15.2015

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:
1. Monika Ewa KOBA
2. Władysław PAWLAK
II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
3. Grzegorz RZĄSA - w Warszawie
III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
4. Anna JANAS - w Warszawie
5. Adrianna Lidia MONGIAŁŁO - w Legnicy
6. Piotr PELC - w Rzeszowie
7. Agnieszka Beata REJMAN - w Krakowie
8. Aneta Anna STOŻEK - w Krakowie
9. Stefania Joanna ZDUNEK-WALICZEK - w Krakowie
10. Marta Ewelina ZIOŁO-MRZYGŁÓD - w Krakowie
IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
11. Izabela Maria BIEŃKO-MAJ - Katowice-Zachód w Katowicach
12. Marcin Łukasz BIK - dla Warszawy Pragi-Północ

w Warszawie

13. Katarzyna BROGOWSKA - w Radzyniu Podlaskim
14. Rafał Józef JURCZYK - w Zawierciu
15. Iwona Magdalena JUŚCIŃSKA-NAWROCKA - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
16. Justyna KASPER - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
17. Emilia Urszula KOŁODZIŃSKA - dla Warszawy Pragi-Południe

w Warszawie

18. Katarzyna LIS - w Bytomiu
19. Karolina MALINOWSKA-KRUTUL - w Zambrowie
20. Wojciech MAŁEK - w Strzelcach Opolskich
21. Agata Urszula MIKOŁAJCZYK - w Rybniku
22. Zofia Małgorzata PAWELCZYK - dla Warszawy Pragi-Południe

w Warszawie

23. Wojciech Zbigniew REWERS - w Rudzie Śląskiej
24. Robert ROLIŃSKI - w Kaliszu
25. Anna Barbara RYNDAK - w Nysie