Monitor Polski

M.P.2016.62

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160 oraz z 2015 r. poz. 200) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r. wyniosła 789,33 zł.