Monitor Polski

M.P.2016.71

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).