Monitor Polski

M.P.2016.95

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 250. rocznicę założenia Mennicy Warszawskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 250. rocznicę założenia Mennicy Warszawskiej, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 30 marca 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

w centralnej części, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem z prawej strony znak mennicy: m / w. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz w dolnej części półkolem oznaczenie roku emisji: 2016, poprzedzone i zakończone perełką. Z lewej strony monety wizerunek Zamku Królewskiego w Warszawie, z prawej strony wizerunek siedzącej bogini Minerwy trzymającej owalną tarczę, na tle wyodrębnionej płaszczyzny w kształcie koła z pionowymi liniami. U góry tej płaszczyzny półkolem stylizowany napis: 1766 2016, rozdzielony pionową kreską; u dołu, w owalu, monogram króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; powyżej monogramu, z lewej strony historyczne znaki mennicy: WM i Kościesza, z prawej strony współczesny znak mennicy: m / w i historyczny: MW. Przy krawędziach monety, u góry i u dołu oraz z lewej i z prawej strony, stylizowane liście dębu i wawrzynu

wzór
Strona odwrotna (rewers):

w centralnej części, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, napis: 5, u dołu półkolem napis: ZŁOTYCH; u góry, z lewej i prawej strony, wyodrębnione płaszczyzny z pionowymi i poziomymi liniami i liśćmi dębu. Powyżej wyodrębnionej płaszczyzny w kształcie koła popiersie z profilu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po bokach wizerunku króla, wzdłuż lewej krawędzi monety napis: 250. ROCZNICA / ZAŁOŻENIA, wzdłuż prawej krawędzi napis: MENNICY / WARSZAWSKIEJ - całość na tle pionowych linii. U dołu wizerunek prasy do bicia monet z tarczą herbową Stanisława Augusta Poniatowskiego; powyżej fragment wieńca z liści dębu i wawrzynu oplecionego wstęgą z napisem: PRO FIDE GREGE ET LEGE

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary

(w milimetrach)

40,00 x 40,00 (klipa)
PróbaAg 925/1000 oraz selektywne złocenie i selektywne oksydowanie
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 35 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.