Monitor Polski

M.P.2016.93

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 stycznia 2016 r.
o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 207 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuje, że w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r. przyjęła zawiadomienia:
1) partii politycznych:

Prawa i Sprawiedliwości

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

- skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sobolewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Schubert;
- siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa;

Polskiego Stronnictwa Ludowego

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Władysław Miętus;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Teofilewicz;
- siedziba Komitetu: ul. Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok;

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

- skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Maurycy Kruk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Pawełek;
- siedziba Komitetu: ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa;

Nowoczesnej Ryszarda Petru

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru;

- skrót nazwy: KW Nowoczesna Ryszarda Petru;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Miłosz Marek Hodun;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Magda Szczygieł;
- siedziba Komitetu: ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa;

Samoobrony

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Samoobrona;

- skrót nazwy: KW Samoobrona;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Perkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Elżbieta Gontarska;
- siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14, 00-508 Warszawa;

KORWiN: Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy KORWiN;

- skrót nazwy: KW KORWiN;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Łukasz Wróbel;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Damian Mikołajczewski;
- siedziba Komitetu: ul. Piękna 3 lok. 8, 00-539 Warszawa;
2) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel;

- skrót nazwy: KWW Szary Obywatel;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sławomir Gromadzki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Sławomir Jarosław Molesztak;
- siedziba Komitetu: Stare Rakowo 25, 18-516 Mały Płock;

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Wyborców "Praca i Przyszłość" - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu;

- skrót nazwy: KWW Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Ząbkiewicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Barbara Ząbkiewicz;
- siedziba Komitetu: ul. Patii 19, 16-400 Suwałki.