Monitor Polski

M.P.2016.140

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 566/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego państwa odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kaczorowski Jacek Wiktor,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kozioł Kazimierz.