Monitor Polski

M.P.2016.88

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.17.2015

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1. Barbara WIŚNIEWSKA - w Toruniu
II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
2. Marcin Rafał BIAŁECKI - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi