Monitor Polski

M.P.2016.131

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 557/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Austrii, za promowanie i popularyzowanie polskiej kultury odznaczony zostaje obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Austrii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Bonifacy Miązek.