Professional association acts

Zmiana przeznaczenia funduszu celowego.

Lekarz.2020.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Lekarz.2020.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na przyznanie Nagród Kulturalnych Prezesa NRL.

Lekarz.2020.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Uregulowanie statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych.

NIPIP.2020.12.8 | stanowisko z dnia 8 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r.

Lekarz.2020.12.7 | stanowisko z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie KRK w sprawie szczepień ochronnych przeciw COVID-10 dla kuratorów sądowych.

Kurat.2020.12.7 | komunikat z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz zakres działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Komisji Aplikacji oraz określenie składu liczbowego tej komisji

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka oraz określenie składu liczbowego tej komisji.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Komisji Promocji Zawodu oraz określenie składu liczbowego tej komisji.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Komisji Zagranicznej oraz określenie składu liczbowego tej komisji.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie zakresu obowiązków członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Krajowego Zespołu Wizytatorów.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zawieszenie działania Funduszu Seniora w 2021 r.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zniesienie Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2020.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana statutu Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wpis do wykazu jednostek uprawnionych.

Rewid.2020.11.30 | uchwała z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Lekarz.2020.11.27 | stanowisko z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.

Rewid.2020.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat za poszczególne egzaminy.

Rewid.2020.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie szczegółowych kryteriów wyboru Eksperta.

Rewid.2020.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2020.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Termin zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2020.11.20 | apel z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel w sprawie wystawiania recept.

Lekarz.2020.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KRASP.2020.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na sfinansowanie kampanii informacyjnej.

Lekarz.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany