Professional association acts

Termin zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Radc.2020.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2020.11.20 | apel z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel w sprawie wystawiania recept.

Lekarz.2020.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KRASP.2020.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na sfinansowanie kampanii informacyjnej.

Lekarz.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na zakup książki.

Lekarz.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2021.

Lekarz.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wolności akademickie.

KRASP.2020.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

Lekarz.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. telemedycyny.

Lekarz.2020.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2020-2024.

KRASP.2020.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sędz.2020.11.19 | opinia z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (numer z wykazu prac legislacyjnych UD111).

Sędz.2020.11.19 | opinia z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRASP.

KRASP.2020.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Wzmocnienie roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid -19.

NIPIP.2020.11.18 | stanowisko z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Lekarz.2020.11.6 | stanowisko z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Propozycja zmiany strategii walki z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2 i COVID-19.

Lekarz.2020.11.6 | stanowisko z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie informacji o działalności samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 r.

Lekarz.2020.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2021.

Lekarz.2020.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Wydawniczego.

Lekarz.2020.11.5 | uchwała z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2020.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 30 października 2020 r.

KRASP.2020.10.30 | apel z dnia 30 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko sprawie aktualnej sytuacji społecznej.

KRASP.2020.10.30 | stanowisko z dnia 30 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Kurat.2020.10.29 | komunikat z dnia 29 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2020.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2020 r. | Akt nieoceniany