Official Gazette

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.777 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.776 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Mariusza Kwiatkowskiego.

M.P.2015.775 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej.

M.P.2015.774 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego.

M.P.2015.773 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Macieja Jana Łopińskiego.

M.P.2015.772 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.771 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.770 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r.

M.P.2015.767 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2015.766 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.764 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.762 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P.2015.753 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020.

M.P.2015.748 | komunikat z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała broni.

M.P.2015.745 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2015.744 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2015.742 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2015.741 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030".

M.P.2015.736 | uchwała z dnia 14 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

M.P.2015.735 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.2015.727 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.2015.726 | uchwała z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2015.723 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2015.722 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

M.P.2015.721 | komunikat z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2015 r.

M.P.2015.720 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana nazwy Zboru Białowieża na Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży.

M.P.2015.715 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2015.710 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.

M.P.2015.706 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie polskich lotników walczących w czasie II wojny światowej.

M.P.2015.702 | uchwała z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2015.701 | ogłoszenie z dnia 30 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2015.699 | komunikat z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.697 | postanowienie z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.696 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.695 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.694 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.693 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.692 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.691 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.690 | postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt indywidualny