Monitor Polski

M.P.2018.546

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 06/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 lipca 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,66
> 5 do 8,5 lat3,82
> 8,5 lat3,93
dolar australijskiAUD3,32
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD3,06
> 5 do 8,5 lat3,20
> 8,5 lat3,28
dolar nowozelandzkiNZD3,28
euro≤ 5 latEUR0,53
> 5 do 8,5 lat0,88
> 8,5 lat1,20
forint węgierskiHUF2,29
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,24
> 5 do 8,5 lat0,44
> 8,5 lat0,70
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,83
> 5 do 8,5 lat2,05
> 8,5 lat2,25
jen japoński≤ 5 latJPY0,87
> 5 do 8,5 lat0,90
> 8,5 lat0,95
korona czeska≤ 5 latCZK1,90
> 5 do 8,5 lat2,34
> 8,5 lat2,65
korona duńska≤ 5 latDKK0,47
> 5 do 8,5 lat0,80
> 8,5 lat1,04
korona norweskaNOK2,33
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,48
> 5 do 8,5 lat1,05
> 8,5 lat1,27
won koreańskiKRW3,53
złoty polskiPLN3,54