Monitor Polski

M.P.2018.593

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 117/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Wojewody Małopolskiego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczeni zostają

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Andrzejewska Grażyna Małgorzata, 2. Paprocka Krystyna Małgorzata.