Monitor Polski

M.P.2018.585

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 97/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wojdyło Sławomir,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kacprzak Krzysztof Henryk,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Rachel-Świrska Krystyna Stanisława, 4. Szmit Longin Wiktor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Borkowski Aleksander, 6. Jarosławski Leszek Jan, 7. Majewski Piotr Jan, 8. Piguła Tomasz Michał, 9. Słonina Witold, 10. Tomczak Maciej, 11. Żola Zbigniew Wojciech,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Ciszewski Andrzej Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kądziela Jacek Mariusz, 14. Kępka Cezary Filip, 15. Kruk Mariusz, 16. Pręgowski Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Dębski Artur, 18. Kukuła Krzysztof Michał, 19. Majewska Bożenna Katarzyna, 20. Sosnowski Cezary Stanisław,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego: za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. ks. Duda Tadeusz Piotr, 22. ks. Faryś Tadeusz, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Fok Wanda Maria, 24. Stanisławczyk Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Trzcińska Irena,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój współpracy transgranicznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Grochociński Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Adamkiewicz Anna Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Krężelewska Halina, 29. Szponar Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Nawrocka Halina,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bokła Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

32. Kowalski Henryk, 33. Malinowski Stanisław Jan,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 34. Pawlik Dariusz Adam,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

35. Bach Krzysztof Stanisław, 36. Kazior Krzysztof, 37. Lewandowski Szymon,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

38. Kot Sławomir Eugeniusz, 39. Kubiak Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania i upowszechniania historii Polski

40. Napieralski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

41. Chyćko Dariusz Edmund, 42. Rusecki Jacek Piotr, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 43. Majewski Marek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdziwej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Barczyński Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Kirszbaum Wiesława Zenona, 46. Kochaniak Anna, 47. Wnukowska Joanna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Brocki Krzysztof Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Chajdas Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i dydaktycznej

50. Skibniewski Łukasz,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania wiedzy historycznej

51. Zygma Krzysztof Jerzy,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Kozłowska Honorata Alina, 53. Olechnowicz-Zdybek Maria, 54. Polak Irena Apolonia, 55. Ziemiańska Anna, na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy historycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Justyński Krzysztof Mirosław, 57. Taborowski Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. ks. Gondro Joachim, 59. Gromnica Grzegorz Krystian, 60. Grześkowiak Katarzyna Krystyna, 61. Kochańczyk Rafał Grzegorz, 62. Pudło Michał Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Rogowski Adam, 64. Zwierzyna Izabela Ewa,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

65. Dębicki Rafał Bogdan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

66. Florek Agnieszka Małgorzata.