Monitor Polski

M.P.2018.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO organizowany w dniach 4-7 września 2018 r.;
2) XXIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA organizowane w dniach 4-7 września 2018 r.;
3) IX Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE - EXPO organizowane w dniach 13-15 września 2018 r.;
4) XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL organizowane w dniach 25-27 września 2018 r.;
5) XIV Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO organizowane w dniach 23-25 października 2018 r.