Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2018.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INWESTYCJI I ROZWOJU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. 

Jednostki podległe:

1) Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;

2) Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

II. 

Jednostki nadzorowane:

1) Instytut Geodezji i Kartografii;

2) Instytut Techniki Budowlanej;

3) Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;

4) Krajowy Zasób Nieruchomości.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).