Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2018.550

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 maja 2018 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie po Andrzeju Goluchu prowadzącym kancelarię w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.