Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.536

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.30.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Joannę TARNAWSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Beninu, Republice Kamerunu oraz Republice Sierra Leone.