Monitor Polski

M.P.2018.588

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 marca 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 100/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego odznaczeni zostają

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Akuszewicz Edward, 2. Makusz Walenty, 3. Szamrej Franciszek, 4. Szota Alfred,

pośmiertnie

5. Obuchowski Władysław.