Monitor Polski

M.P.2018.554

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza następujące zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold:
1) na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1024) odwołuje się ze składu Komisji posła Stanisława Piętę;
2) na podstawie art. 5a ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej oraz art. 136c ust. 12 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się do składu Komisji posła Bartosza Kownackiego.