Monitor Polski

M.P.2018.552

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2017 r.
Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 71 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 67 partii politycznych. 25 partii politycznych do sprawozdania załączyło sprawozdanie biegłego rewidenta z badania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-67 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne: Ruch Narodowy (EwP 338), Dzielny Tata (EwP 339), Biało-Czerwoni (EwP 358) oraz Godne Życie (EwP 363).

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2 Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3 Unia Europejskich Demokratów (EwP 12)

Załącznik nr 4 Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 6 Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 7 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 8 Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 9 Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 10 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 11 Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 12 Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 13 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 14 Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr 15 Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 16 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 17 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 18 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 19 Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 20 Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 21 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 22 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr 23 Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 24 Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 25 Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 26 Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 27 Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 28 Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr 29 Wolność i Równość (EwP 227)

Załącznik nr 30 Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 31 Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 32 II Rzeczpospolita Polska (EwP 243)

Załącznik nr 33 Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 34 Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr 35 Inicjatywa Feministyczna (dawniej: Partia Kobiet) (EwP 259)

Załącznik nr 36 Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Załącznik nr 37 Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr 38 Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

Załącznik nr 39 Polska Lewica (EwP 279)

Załącznik nr 40 Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

Załącznik nr 41 Polska Patriotyczna (EwP 296)

Załącznik nr 42 Samoobrona (EwP 298)

Załącznik nr 43 Lepsza Polska (EwP 302)

Załącznik nr 44 Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Załącznik nr 45 Partia Rozwoju (EwP 310)

Załącznik nr 46 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 47 Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik nr 48 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Załącznik nr 49 Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Załącznik nr 50 Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Załącznik nr 51 Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

Załącznik nr 52 Polska Partia Piratów (EwP 328)

Załącznik nr 53 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Załącznik nr 54 Liga Narodowa (EwP 331)

Załącznik nr 55 Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)

Załącznik nr 56 Wspólnota (EwP 335)

Załącznik nr 57 Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)

Załącznik nr 58 Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska (EwP 341)

Załącznik nr 59 Wolność Janusza Korwin-Mikke (dawniej: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) (EwP 343)

Załącznik nr 60 Normalny Kraj (EwP 346)

Załącznik nr 61 Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351)

Załącznik nr 62 Partia Razem (EwP 353)

Załącznik nr 63 Partia Wolności (EwP 355)

Załącznik nr 64 Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (EwP 359)

Załącznik nr 65 Nowoczesna (EwP 362)

Załącznik nr 66 Wolni i Solidarni (EwP 366)

Załącznik nr 67 Obywatelska Rzeczpospolita Polska (EwP 372)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Demokratyczne

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Partia Socjalistyczna

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Unia Europejskich Demokratów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku 2017

Unia Polityki Realnej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polskie Stronnictwo Ludowe

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Wspólnota Narodowa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Liga Polskich Rodzin

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Narodowe Odrodzenie Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Unia Pracy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Forum Samorządowe

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Katolicko Narodowy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Sojusz Lewicy Demokratycznej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Porozumienie Polskie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Przymierze Ludowo-Narodowe

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Prawo i Sprawiedliwość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Liga Obrony Suwerenności

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Komunistyczna Partia Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Zieloni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Socjaldemokracja Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Pracy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Narodowe

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wolność i Równość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polski Ruch Monarchistyczny

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Polska Racja Stanu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

II Rzeczpospolita Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Związek Słowiański

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  34

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Obrona Narodu Polskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  35

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Inicjatywa Feministyczna (dawniej: Partia Kobiet)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  36

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Konfederacja Polski Niepodległej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  37

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Prawica Rzeczypospolitej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  38

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo "Piast"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  39

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Lewica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  40

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  41

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Patriotyczna

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  42

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Samoobrona

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  43

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Lepsza Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  44

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Kongres Nowej Prawicy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  45

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Rozwoju

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  46

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Twój Ruch

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  47

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  48

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  49

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Samoobrona Odrodzenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  50

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Demokracja Bezpośrednia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  51

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  52

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Partia Piratów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  53

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polskie Stronnictwo Demokratyczne

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  54

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Liga Narodowa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  55

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Razem Zjednoczona Prawica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  56

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wspólnota

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  57

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Sprawiedliwości Społecznej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  58

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  59

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wolność Janusza Korwin-Mikke (dawniej: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  60

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Normalny Kraj

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  61

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  62

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Razem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  63

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Wolności

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  64

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  65

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Nowoczesna

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  66

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wolni i Solidarni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  67

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Obywatelska Rzeczpospolita Polska

grafika