Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.533

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.27.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marka PERNALA z dniem 30 czerwca 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Paragwaju oraz Wschodniej Republice Urugwaju.