Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2018.517

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 108,5 (wzrost cen o 8,5%).