Monitor Polski

M.P.2018.574

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 marca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 70/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamas Jacek, 2. Bąk Dariusz, 3. Binduga Andrzej, 4. Brojer Wojciech, 5. Doktór Jan, 6. Eberhardt Maria, 7. Gajowniczek Paweł Stanisław, 8. Górska Barbara Wacława, 9. Górski Andrzej Mirosław, 10. Iwanicki Grzegorz Lucjan, 11. Janiak Tadeusz, 12. Jasiewicz Marek Sergiusz, 13. Jaworski Seweryn Ryszard, 14. Kęcik Wiesław Piotr, 15. Kicman Andrzej Ryszard, 16. Kos Bohdan Tadeusz, 17. Krawiec Marian, 18. Łukasiewicz-Wyrwich Joanna, 19. Marczak Jan Edward, 20. Mielniczuk Andrzej Zbigniew, 21. Olechnowicz Ryszard Józef, 22. Pawlas Jerzy Karol, 23. Pernach Waldemar Roman, 24. Ploch Marianna, 25. Ploch Zygmunt Antoni, 26. Stelmach Jan, 27. Szymkowski Janusz Franciszek, 28. Urbankowska Ludmiła, 29. Wyrwich Mirosław Mateusz, 30. Wysocka-Parzyszek Maria, 31. Ziółkowski Andrzej,

pośmiertnie

32. Eberhardt Grzegorz.