Monitor Polski

M.P.2018.587

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 marca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 99/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kuranda Czesław, 2. Mocek Ryszard, 3. Nowosielski Jerzy Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Jędras Andrzej Zbigniew, 5. Kaczor Janusz Henryk, 6. Kowalski Bogdan Stanisław, 7. Kozdra Franciszek, 8. Mirecki Zygmunt Tadeusz, 9. Nowak Roman Stanisław, 10. Piątkowski Andrzej Stanisław, 11. Rakowski Piotr Zygmunt, 12. Rewers Edward, 13. Serek Szczepan, 14. Wieczorek Henryk Mirosław,

pośmiertnie

15. Brodawka-Święcicki Kazimierz, 16. Różalska-Gąsowska Henryka,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Jurczyk Teresa Małgorzata, 18. Markowska Aleksandra Helena.