Monitor Polski

M.P.2018.538

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.32.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Artura MICHALSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi.