Monitor Polski

M.P.2018.580

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 81/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej w Polsce, za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy zawodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pastuszewski Stefan Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Helak Ryszard Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dzierżykraj- Lipowicz Maciej Stanisław, 4. Pastuszewska Teresa Hanna, 5. Pastuszewski Bronisław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Tomaszewski Lech.