Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł i 500 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Monitor Polski

M.P.2018.539

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł i 500 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

- "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 9 lipca 2018 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku, od lewej strony ku górze, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony rombem; w dolnej części półkolem napis: 50 ZŁ i oznaczenie roku emisji - rozdzielone rombem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowana głowa bielika. W otoku, u góry oznaczenie roku: 2018 oraz od lewej strony ku dołowi napis: 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Z lewej strony bielika, obok napisu w otoku, półkolem napis: 1/10 OZ 999,9 Au

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

18,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)3,10
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna100 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku, od lewej strony ku górze, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony rombem; w dolnej części półkolem napis: 100 ZŁ i oznaczenie roku emisji - rozdzielone rombem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowana głowa bielika. W otoku, u góry oznaczenie roku: 2018 oraz od lewej strony ku dołowi napis: 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Z lewej strony bielika, obok napisu w otoku, półkolem napis: 1/4 OZ 999,9 Au

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

22,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)7,78
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku, od lewej strony ku górze, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony rombem; w dolnej części półkolem napis: 500 ZŁ i oznaczenie roku emisji - rozdzielone rombem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowana głowa bielika. W otoku, u góry oznaczenie roku: 2018 oraz od lewej strony ku dołowi napis: 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Z lewej strony bielika, obok napisu w otoku, półkolem napis: 1 OZ 999,9 Au

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)31,10
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.