Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.564

Akt indywidualny
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 marca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 67/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bulc Andrzej, 2. Gwiazda Andrzej Stanisław, 3. Karandziej Jan, 4. Wyszkowski Błażej,

pośmiertnie

5. Płońska Maria Helena, 6. Szołoch Kazimierz, 7. Walentynowicz Anna, 8. Wojdakowski Tomasz, 9. Zborowski Marek Henryk.