Monitor Polski

M.P.2018.557

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 115.6.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Jolanta Elżbieta EJSMONT-KARABIN
2. dr hab. Józef Ryszard MITKA
3. dr hab. Jörn THEUERKAUF
4. dr hab. Joanna WIETRZYK

nauk chemicznych

5. dr hab. Robert Aleksander NOWAKOWSKI
6. dr hab. Marcin PALUSIAK
7. dr hab. Paweł Grzegorz PARZUCHOWSKI
8. dr Wiesław Jerzy ROTH
9. dr hab. Dariusz Alfred WITT

nauk ekonomicznych

10. dr hab. Bogusława Elżbieta URBANIAK

nauk fizycznych

11. dr hab. Roman Jerzy CIURYŁO

nauk farmaceutycznych

12. dr hab. Tomasz Adam GOŚLIŃSKI
13. dr hab. Elżbieta PĘKALA

nauk humanistycznych

14. dr hab. Przemysław Marek MAKAROWICZ
15. dr hab. Magdalena NIEDZIELSKA
16. dr hab. Andrzej PLESZCZYŃSKI
17. dr hab. Dorota Karolina SAMBORSKA-KUKUĆ

nauk matematycznych

18. dr hab. Agnieszka KAŁAMAJSKA
19. dr hab. Wiesław KUBIŚ

nauk medycznych

20. dr hab. Adam Ryszard BARCZYK
21. dr hab. Andrzej Feliks CECHNICKI
22. dr hab. Beata CZARNECKA
23. dr hab. Piotr Grzegorz CZEKAJ
24. dr hab. Agnieszka Barbara DROSDZOL-COP
25. dr hab. Urszula Ewa GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK
26. dr hab. Michał Tadeusz HOLECKI
27. dr hab. Bartosz KORCZOWSKI
28. dr hab. Edward KOWALCZYK
29. dr hab. Małgorzata KOWALSKA
30. dr hab. Elżbieta Barbara PONIEWIERKA
31. dr hab. Marta Małgorzata WRÓBLEWSKA

nauk rolniczych

32. dr hab. Grażyna Ewa PTAK

nauk społecznych

33. dr hab. Hanna MARKIEWICZ
34. dr hab. Joachim Stefan OSIŃSKI
35. dr hab. Anna Dorota SZUSTER-KOWALEWICZ

nauk technicznych

36. dr hab. Jacek Andrzej GOŁASZEWSKI
37. dr hab. Zdzisław KURCZYŃSKI
38. dr hab. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

39. dr hab. Krzysztof Jerzy CICHOSZ
40. dr hab. Tomasz Marian SAMOSIONEK