Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2018.584

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 89/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej za granicą, za niesienie posługi duszpasterskiej i działalność misyjną odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Kazimierz Kieszek.