Monitor Polski

M.P.2018.579

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 80/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Malesiński Stanisław,

2. Stefanowski Władysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

3. Burdyn Piotr, 4. Gołębiowski Eugeniusz, 5. Piekarski Marian, 6. Sadowski Jan, 7. Siedlecki Stanisław, 8. Wawiórko Edward,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kulesza Jan,

pośmiertnie

10. Cudnowski Czesław Ignacy, 11. Kotarski Jan, 12. Wysocka Zofia, 13. Żabicka Leonarda.