Monitor Polski

M.P.2018.558

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.7.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Jolanta Ewa ŚWIĘTOJAŃSKA

nauk chemicznych

2. dr hab. Wojciech Andrzej MARCZAK

nauk fizycznych

3. dr hab. Paweł Stanisław BILSKI

4. dr hab. Anna Władysława PREIS

5. dr hab. Boudewijn François ROUKEMA

nauk farmaceutycznych

6. dr hab. Paweł Bartosz SZYMAŃSKI

nauk humanistycznych

7. dr hab. Grzegorz Mariusz GODLEWSKI

8. dr hab. Tomasz Andrzej KEMPA

9. dr hab. Wojciech Feliks KUDYBA

10. dr hab. Bożena Aniela OLSZEWSKA

11. dr hab. Adam Józef REGIEWICZ

12. dr hab. Mariusz RUTKOWSKI

13. dr hab. Ewa SKWARA

nauk matematycznych

14. dr hab. Artur Franciszek BARTOSZEWICZ

nauk medycznych

15. dr hab. Jarosław Jerzy BARSKI

16. dr hab. Maciej Zbigniew GONCIARZ

17. dr hab. Jarosław KALINKA

18. dr hab. Bernarda Jadwiga KAZANOWSKA

19. dr hab. Wojciech Jan KLOC

20. dr hab. Marek Kornel KOZIŃSKI

21. dr hab. Alina KUŁAKOWSKA

22. dr hab. Marcin Przemysław MYCKO

23. dr hab. Katarzyna Anna STARSKA-KOWARSKA

24. dr hab. Małgorzata Ewa ZADURSKA

25. dr hab. Barbara Teresa ZEGARSKA

nauk o zdrowiu

26. dr hab. Agnieszka Jolanta BRODOWSKA

27. dr hab. Katarzyna Agata KOZIAK

nauk o Ziemi

28. dr hab. Andrzej KONON

29. dr hab. Piotr KUKLIŃSKI

30. dr hab. Stanisław LESZCZYŃSKI

nauk prawnych

31. dr hab. Jacek Julian MAZURKIEWICZ

nauk rolniczych

32. dr hab. Krzysztof Józef JANKOWSKI

nauk społecznych

33. dr hab. Stanisław JARMOSZKO

34. dr hab. Joanna RĄCZASZEK-LEONARDI

35. dr hab. Barbara Halina SZATUR-JAWORSKA

nauk technicznych

36. dr hab. Anna BOCZKOWSKA

37. dr hab. Joanna Katarzyna BZÓWKA

38. dr hab. Krzysztof Jan CPAŁKA

39. dr hab. Beata Agnieszka GUTAROWSKA

40. dr hab. Romuald Paweł MOSDORF

41. dr hab. Bogusław Piotr SZMYGIN

nauk weterynaryjnych

42. dr hab. Krzysztof Józef KUBIAK

43. dr hab. Przemysław Hubert SOBIECH

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

44. dr hab. Anna BEM-BORUCKA

45. dr hab. Janusz Oskar KNOROWSKI

46. dr hab. Marek MODEL