Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.563

Akt indywidualny
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 marca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 66/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Granowska Irena, 2. Kuźniar Andrzej Wojciech, 3. Majka Janusz Wiesław, 4. Olszewska Krystyna, 5. Pamuła Tadeusz, 6. Podolec Maria, 7. Rokicki Franciszek, 8. Wąsacz Stanisław, 9. Witalis Marian Jan,

pośmiertnie

10. Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz, 11. ks. abp Tokarczuk Ignacy.